kth_logo.gif

Artikel

Nonlinear dynamic co-rotational formulation for triangular space membrane element

Författare: Farughi, S, Eriksson, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Inskickad
Tidskrift: International Journal of Non-linear Mechanics
Volym:   
År: 2014

Abstract