kth_logo.gif

Artikel

Research on bypass transition at the swedish ERCOFTAC PC.

Författare: Henningson, D.S.H., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: ERCOFTAC bulletin
Volym: 24   44-47
År: 1995

Abstract