kth_logo.gif

Artikel

On the detection of turbulence-generating events.

Författare: Alfredsson, P.H., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 139   325
År: 1984

Abstract