kth_logo.gif

Artikel

On the stability of the Hartmann Layer

Författare: Lingwood, R. J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 11, no. 8   2058-2068
År: 1999

Abstract