kth_logo.gif

Artikel

Simulation of rowing in an optimization context

Författare: Pettersson, R.P., Nordmark, A., Eriksson, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Multibody System Dynamics
Volym: 32   337-356
År: 2014

Abstract