kth_logo.gif

Artikel

Three-dimensional overlapping grids for internal combustion engine geometries.

Författare: Tu, J.Y., Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Computational fluid dynamics `92.
Volym:    573-580
År: 1992

Abstract