kth_logo.gif

Artikel

Turbulent spots in plane Poiseuille flow - measurements of the velocity field.

Författare: Klingmann, G.B, Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids A.
Volym: 2   2183-2195
År: 1990

Abstract