kth_logo.gif

Artikel

Helicity in the Ekman boundary layer

Författare: Deusebio, E., Lindborg, E.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Fluid Mechancis
Volym: 755   654-671
År: 2014

Abstract