kth_logo.gif

Artikel

Bifurcations caused by grazing incidence in many degrees of freedom impact oscillators.

Författare: Fredriksson, M, Nordmark, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. R. Soc. Lond. A
Volym: 453  
År: 1997

Abstract