kth_logo.gif

Artikel

Towards a theoretical model of heat transfer for hot-wire anemometry close to solid walls

Författare: Ikeya, , Örlü, R., Fukagata, K., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Int. J. Heat and Fluid Flow
Volym: 68   248-256
År: 2017

Abstract