kth_logo.gif

Artikel

Numerical and experimental study of the effect of gas evolution in electrolytic pickling

Författare: Ipek, N., Lior, N., Vynnycky, M., Bark, F.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: J. Appl Electrochem.
Volym: 36   1367-1379
År: 2006

Abstract