kth_logo.gif

Artikel

Nonclassical theories of shells in application to soft biological tissues

Författare: Voronkova, , Bauer, S, Eriksson, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Advanced Structured Materials
Volym: 15   647-654
År: 2011

Abstract