kth_logo.gif

Artikel

Experimental and numerical investigation of nonlinear thermocapillary oscillations

Författare: Lavalley, R., Amberg, G.A., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Inskickad
Tidskrift: European Journal of Mechanics B/Fluids
Volym:   
År: 1998

Abstract