kth_logo.gif

Artikel

High-pass filtered eddy-viscosity models for large-eddy simulations of transitional and turbulent flow

Författare: Stolz, S., Schlatter, P., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 17(065103)   1-14
År: 2005

Abstract