kth_logo.gif

Artikel

Formation of Moffat vortex columns in MHD turbulence

Författare: Lingwood, R. J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Third International Conference on Transfer Phenomena in Magnetohydrodynamic and Electroconducting Flows, Aussois, France
Volym:   
År: 1997

Abstract