kth_logo.gif

Artikel

DNS and scalar-flux transport modeling in a turbulent channel flow

Författare: Wikström, P.M, Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. Turbulent heat Transfer II, May 31-June 5, Manchester 1998
Volym:   
År: 1998

Abstract