kth_logo.gif

Artikel

Effects of Strong Spinning Motion on Trapped Vortex Combustors

Författare: Chen, S.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 33rd AIAA Applied Aerodynamics Conference
Volym: AIAA 2015-3299  
År: 2015

Abstract