kth_logo.gif

Artikel

Experimental investigation of streaky structures in a relaminarizing boundary layer

Författare: Talamelli, A., Fornariari, N, Westin, K.J.A., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Turbulence
Volym: 3   1-13
År: 2002

Abstract