kth_logo.gif

Artikel

Instability Investigation on Fluid- loaded Pre-stretched Cylindrical Membranes.

Författare: Patil, A.P., Eriksson,  , Nordmark, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proceedings of Royal Society A
Volym: 471   20150016
År: 2015

Abstract