kth_logo.gif

Artikel

Experimental study on the effect of pulsating inflow to an enclosure for improved mixing

Författare: Fallenius, B. E. G. , Sattari, A., Fransson, J. H. M., Sandberg, M.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Int. J. Heat and Fluid Flow
Volym:   
År: 2013

Abstract