kth_logo.gif

Artikel

LES of spatial transition in plane channel flow

Författare: Schlatter, P., Stolz, S., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Turbulence
Volym: 7(33)   1-24
År: 2006

Abstract