kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulation of a turbulent 90∘ bend pipe flow

Författare: Wang, , Örlü, R., Schlatter, P., Chung, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Int. J. Heat and Fluid Flow
Volym: 73   199–208
År: 2018

Abstract