kth_logo.gif

Artikel

On the non-parallel instability of the rotating-sphere boundary layer

Författare: Segalini, A. S., Garrett, S.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Journal of Fluid Mechanics
Volym:   
År: 2017

Abstract