kth_logo.gif

Artikel

Numerical investigation of the AFRODITE transition control strategy

Författare: Camarri, S., Fransson, J. H. M., Talamelli, A.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Progress in Turbulence III, Springer Proceedings in Physics, Proceedings of the iTi Conference in Turbulence 2008
Volym: 149   65. DOI: 10.1007/978-3-319-01860-7_12
År: 2014

Abstract