kth_logo.gif

Artikel

Threshold amplitudes for transition in channel flows.

Författare: Lundbladh, A., Henningson, D.S.H., Reddy, S.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Transition, Turbulence and Combustion, Kluwer. Eds. Hussaini, M.Y., Gatski, T.B. & Jackson, T.L.
Volym: 1   309-318
År: 1994

Abstract