kth_logo.gif

Artikel

Annular pipe flow subject to axial motion of the inner boundary.

Författare: Shands, J., Alfredsson, P.H., Lindgren, R.E.L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 23   2144-2145
År: 1980

Abstract