kth_logo.gif

Artikel

Axisymmetric stratified two-layer flow in a rotating conical channel

Författare: Bark, F.H., Johansson, A.V.J., Carlsson, C.-G.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Eur. Biophys. J.
Volym: 3   861-878
År: 1984

Abstract