kth_logo.gif

Artikel

An explicit algebraic Reynolds stress model based on a nonlinear pressure strain rate model

Författare: Grundestam, O.G., Wallin, S.W., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Int. J. Heat and Fluid Flow
Volym: 26   732-745
År: 2005

Abstract