kth_logo.gif

Artikel

Vector eigenfunction expansions for plane channel flows.

Författare: Henningson, D.S.H., Schmid, P.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Stud. Appl. Math.
Volym: 87   15-43
År: 1992

Abstract