kth_logo.gif

Artikel

Comparison of SGS models for passive scalar mixing in turbulent channel flows

Författare: Li, Q., Schlatter, P., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Inskickad
Tidskrift: Direct and Large-Eddy Simulation VIII
Volym:   
År: 2010

Abstract