kth_logo.gif

Artikel

Low-velocity Impacts of Quasi-periodic Oscillations

Författare: Dankowicz, H., Piiroinen, P T, Nordmark, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Chaos, Solitons & Fractals
Volym: 14   2
År: 2002

Abstract