kth_logo.gif

Artikel

Incidenter i fysikens historia

Författare: Essén, H.
Dokumenttyp: Rapport
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Folkvett (organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning)
Volym: 2007 3   33 - 52
År: 2007

Abstract

Vetenskapshistoria om fysik. Misslyckanden, sidospår och framgångar.