kth_logo.gif

Artikel

Stability of a blunt cone at an angle of attack.

Författare: Hanifi, A., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Rapport
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: FFA-TN 1996-59
Volym:   
År: 1996

Abstract