kth_logo.gif

Artikel

Simulation of optimal stranding strategies in persons with motion disorders

Författare: Pettersson, R.P., Bartonek, Å., Gutierrez-Farewik, E.M.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Gait & Posture
Volym: 26 Suppl 1   S30-31
År: 2007

Abstract