kth_logo.gif

Artikel

On the structure of turbulent channel flow.

Författare: Johansson, A.V.J., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 122   293
År: 1982

Abstract