kth_logo.gif

Artikel

Flow velocity measurements in a fiber suspension flow: the formation of a fiber network

Författare: Lundell, F., Bellani, G., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 21st Nordic Seminar on Computational Mechanics, Trondheim, Norway, 16-17 October
Volym:   
År: 2008

Abstract