kth_logo.gif

Artikel

Aerodynamic effects of uniform blowing and suction on a NACA4412 airfoil

Författare: Atzori, M., Vinuesa, R., Fahland, G., Stroh, A., Gatti, D., Frohnapfel, B., Schlatter, P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Flow Turbulence and Combustion
Volym: 105   735-759
År: 2020

Abstract