kth_logo.gif

Artikel

Experimental study on the forming process: fluid velocity and fluid-fiber interaction measurements

Författare: Bellani, G., Lundell, F., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: PaperCon 2008 - TAPPI/PIMA Joint Conference, Dallas, TX
Volym:   
År: 2008

Abstract