kth_logo.gif

Artikel

Generation of spherical shock waves in a simple shock tube

Författare: Kjellander, M. K., Apazidis, N., Tillmark, N.T.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Book of Proceedings of the 20th International Shock Interaction Symposium
Volym:   
År: 2012

Abstract