kth_logo.gif

Artikel

Optimizatin of multiple phase human movements

Författare: Pettersson, R.P., Nordmark, A., Eriksson, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Multibody System Dynamics
Volym: 30   461-484
År: 2013

Abstract