kth_logo.gif

Artikel

Assessment of Explicit Algebraic Reynolds-Stress Turbulence Models in Aerodynamic Computations

Författare: Franke, M., Wallin, S.W., Thiele, F.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Aerospace Science and Technology
Volym: 9   573–581
År: 2005

Abstract