kth_logo.gif

Artikel

Stabililty and laminarisation of turbulent rotating channel Flow

Författare: Wallin, S.W., Grundestam, O.G., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Advances in Turbulence XII, Proc. 12th EUROMECH ETC, Sept. 7-10, 2009, Marburg, Germany
Volym: 12   177-178
År: 2009

Abstract