kth_logo.gif

Artikel

Spatial Optimal Disturbances in Three-Dimensional Boundary Layers

Författare: Tempelmann, D., Hanifi, A., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. Seventh IUTAM Symposium on Laminar-Turbulent Transition, Stockholm, Sweden, 2009
Volym:    589-592
År: 2009

Abstract