kth_logo.gif

Artikel

A numerical model for realistic simulation of the effects of fatigue during interval training

Författare: Eriksson,  , Holmberg, , Westerblad, H
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Inskickad
Tidskrift:
Volym:   
År: 2015

Abstract