kth_logo.gif

Artikel

A spectral model for stably stratified turbulence

Författare: Segalini, A. S., Arnqvist, JA
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym:   
År: 2015

Abstract