kth_logo.gif

Artikel

LES of transitional flows using the approximate deconvolution model

Författare: Schlatter, P., Stolz, S., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Int. J. Heat and Fluid Flow
Volym: 25(3)   549-558
År: 2004

Abstract