kth_logo.gif

Artikel

Linear stability of miscible two-fluid flow down an incline

Författare: Usha, , Tammisola, O., Govindarajan, R.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physics of Fluids
Volym: 25  
År: 2013

Abstract