kth_logo.gif

Artikel

Rotation and curvature effects on channel flows.

Författare: Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: ERCOFTAC bulletin
Volym: 32   5-8
År: 1997

Abstract