kth_logo.gif

Artikel

Focusing of weak shock waves in confined axisymmetric chambers.

Författare: Apazidis, N.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Shock waves
Volym: 3   201-212
År: 1994

Abstract