kth_logo.gif

Artikel

Shaping converging shock waves by means of obstacles

Författare: Eliasson, V., Apazidis, N., Tillmark, N.T., Lesser, M.B.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Visualization
Volym: 9(3)   240
År: 2006

Abstract